wycieczki jednodniowe OtoTatry Zakopane

REZERWUJ WYCIECZKI

Instagram
Facebook
Facebook
Facebook
Instagram
Facebook
OtoTatry- logo
TripAdvisor
TripAdvisor
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
OtoTatry- logo

FAQ - Najczęściej zadawane pytania

1. Jak mogę dokonać rezerwacji?


Rezerwacji można dokonać za pomocą systemu rezerwacji on-line na stronie ototatry.pl. Możliwa jest również rezerwacja poprzez wiadomość mailową, telefonicznie lub ustnie w punktach sprzedaży; taka rezerwacja jest tzw. rezerwacją wstępną.

2. Czy po dokonaniu rezerwacji muszę wpłacić całą kwotę czy tylko zaliczkę?


Wpłata zaliczki nie jest wymagana. W obu przypadkach należy uiścić wpłatę w postaci całości należności za usługę. Po dokonaniu rezerwacji online Klientowi zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji oraz bilet.

 

 

3. Ile mam czasu na dokonanie wpłaty?


Rezerwując za pośrednictwem strony internetowej Klient zobowiązany jest do dokonania płatności od razu. W przypadku zawarcia rezerwacji telefonicznej lub mailowej, wpłata odbywa się w dniu wycieczki w momencie jej rozpoczęcia. 

FAQ

4. Czy muszę wziąć ze sobą dowód osobisty i/lub paszport?


Tak, każdy uczestnik imprezy ma obowiązek posiadać ważne dokumenty podróżne, wymagane jest legitymowanie się paszportem lub dowodem osobistym. W przypadku dzieci także istnieje obowiązek posiadania paszportu lub dowodu tożsamości.

 

 

5. Jak anulować rezerwację i jakie poniosę tego koszty?


Klient jest zobowiązany do złożenia rezygnacji na adres: biuro@ototatry.pl lub osobiście w formie pisemnej w punkcie stacjonarnym. Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpływu. Po dokonaniu anulacji Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłat w ciągu 14 dni.

 

 

6. Czy organizator zapewnia ubezpieczenie?


Tak, zapewniamy ubezpieczenie w Towarzystwie Ubezpieczeń EUROPA oraz NNW. W przypadku osób indywidualnych ubezpieczenie zapewnia Towarzystwo Ubezpieczeń AXA. Istnieje możliwość zakupu ubezpieczenia od chorób przewklekłych (CP), które jest dodatkowo płatne.  Regulamin ubezpieczenia dostępny do pobrania.

 

 

7. Co jeszcze powinienem zabrać ze sobą?


Oprócz wymaganych dokumentów, w przypadku rezerwacji online należy mieć przy sobie bilet potwierdzający rezerwację, a w przypadku rezerwacji osobistej ważny dowód osobisty. Dodatkowo zalecane jest zabranie ze sobą prowiantu, pieniędzy (w przypadku wycieczek zagranicznych w walucie obowiązującej w danym Państwie), odzieży dopasowanej do panujących warunków pogodowych oraz dobrego humoru.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i/lub zagubione. Rzeczy pozostawione w  środku transportu przechowywane są w biurze do 14 dni.

 

 

8. Czy mogę zabrać ze sobą dzieci?


Tak, organizator umożliwia korzystanie z wycieczek także dzieciom, dla których przewidziane są zniżki, jednak nie zapewnia opieki osobom niepełnoletnim oraz osobom w stosunku do których istnieje podstawa do ograniczenia zdolności do czynności prawnych. Osoby te mogą uczestniczyć w imprezie turystycznej wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

 

 

9. Czy muszę być w punkcie odjazdu wycieczki?


Nie jest obowiązkowe stawienie się w pierwotnym punkcie odjazdu. Na stronie zostało podanych kilkanaście punktów odbioru, spośród których mogą Państwo wybrać najbardziej dogodny i tam się stawić, chyba że strony ustalą inaczej.

 

 

10. Co jeśli się spóźnię?


Wycieczki rozpoczynają się w dniu i godzinie podanej w ofercie, bez względu na osoby spóźnione. Godzina odjazdów, etapów imprezy podawane są na bieżąco. Spóźnienie lub niestawienie się na wycieczkę lub jej etapy (postoje, przebywanie w obiektach, czas wolny) w ustalonym terminie traktowane jest jak rezygnacja z imprezy, bez prawa do zwrotu należności. Godzina powrotu z imprezy może ulec zmianie z powodów niezależnych od organizatora (działanie siły wyższej).

 

 

11. Czy organizator zapewnia posiłek?


Nie zapewniamy posiłku. Jednak podczas wycieczki oferujemy czas wolny (ok. 1,5-2 godzin), podczas którego istnieje możliwość zapewnienia sobie posiłku we własnym zakresie.

 

 

12. Czy mogę zabrać ze sobą zwierzęta?

 

Niestety, ze względu na charakter wycieczki nie ma możliwości zabierania ze sobą zwierząt.

UNIQA
OtoTatry
Instagram

BIURO CZYNNE:

poniedziałek - sobota → 8.00 - 20.00

niedziela → 10.00 - 19.00

ADRES → ul. Kościuszki 25, 34-500 Zakopane

REZERWACJA I INFORMACJE:

Infolinia czynna codziennie → 8.00- 22.00

TELEFON →  +48 665 665 676

E-MAIL →  biuro@ototatry.pl

Facebook
Twitter
Wycieczki OtoTatry - FAQ