wycieczki jednodniowe OtoTatry Zakopane

REZERWUJ WYCIECZKI

Instagram
Facebook
Facebook
Facebook
Instagram
Facebook
OtoTatry- logo
TripAdvisor
TripAdvisor
Facebook
Facebook
Instagram
Instagram
OtoTatry- logo

Polityka Prywatności

Polityka prywatności Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO − informujemy, że:

 

 

I.  Administratorem Państwa danych osobowych jest OtoTatry Paweł Pańszczyk z siedzibą pod adresem: ul. Jesionkówka 10a, 34-520  Poronin,  Jako administrator danych dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poufność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych oraz przetwarzać je zgodnie z przepisami prawa. 

 

 

II. Cele i podstawy przetwarzania

 

Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

   1. na podstawie Państwa zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

   2. w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   3. w celu należytego wykonania i na podstawie umowy, gdy ją z Państwem zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   4. w celu umożliwienia Państwu dokonywania rezerwacji i zakupu świadczonych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   5. w celach podatkowych i w związku z innymi obowiązkami prawnymi administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

   6. w celach analitycznych [lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki] będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   7. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   8. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   9. w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności i ustalenia odpowiedzialności w związku z korzystaniem z Naszych usług niezgodnie z przepisami prawa lub regulaminem świadczenia usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

   10. w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);  

 

 

III. Udostępnianie danych

 

  1. Nie dokonujemy obrotu Państwa danymi osobowymi, ani ich nie udostępniamy innym podmiotom, ani ich nie przekazujemy do państw trzecich, z wyjątkiem gdy:

    a) wyrażą Państwo zgodę na ich udostępnienie innym podmiotom lub przekazanie do państwa trzeciego,

    b) jest to niezbędne do wykonania umów pomiędzy Nami a osobą, której dane dotyczą, lub gdy jest to niezbędne do wykonania umów zawartych w interesie osoby, której dane dotyczą, pomiędzy Nami a innym podmiotem,

    c) zezwalają na to przepisy prawa.

  2. Dostęp do Państwa danych mają w szczególności inne podmioty, jeżeli są stronami umów z Państwem, uczestniczą w wykonaniu usług przewidzianych w umowach z Państwem, realizują Państwa zamówienia (w szczególności inni organizatorzy turystyki, podmioty świadczące usługi hotelarskie, transportowe, obsługi ruchu turystycznego, usługi bankowe lub ubezpieczeniowe).

 

 

IV. Prawo do sprzeciwu

 

   1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

   2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

 

 

V. Okres przechowywania danych

 

Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i w związku z realizacją 5 letniego obowiązku archiwizacyjnego.

 

 

VI. Odbiorcy danych

 

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, informatyczne, transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę czy nasi podwykonawcy lub dystrybutorzy.Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione również naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, w tym naszym dystrybutorom.

 

 

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

   a)  prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

   b)  prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

   c)  prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

   d)  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

   e)  prawo do przenoszenia danych;

   f)  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

   g) gdy znajduje to zastosowanie mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na  podstawie  zgody  wyrażonej  przed  jej cofnięciem. 

 

 

VIII.  Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

Podanie nam Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

 

 

IX.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

UNIQA
OtoTatry
Instagram

BIURO CZYNNE:

poniedziałek - sobota → 8.00 - 20.00

niedziela → 10.00 - 19.00

ADRES → ul. Kościuszki 25, 34-500 Zakopane

REZERWACJA I INFORMACJE:

Infolinia czynna codziennie → 8.00- 22.00

TELEFON →  +48 665 665 676

E-MAIL →  biuro@ototatry.pl

Facebook
Twitter
Wycieczki jednodniowe OtoTatry Zakopane